NASZA MISJA

Pomagamy wszystkim uczestnikom rynku pracy dostosować się do dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Nasze działania skierowane są zarówno do osób poszukujących zatrudnienia, jak też do pracodawców poszukujących pracowników.
O NAS

O NAS

„Legatus” Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, została wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 12962 i jest jednym z sześciu podmiotów tworzących grupę spółek, której podstawę stanowi Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o. o.. Grupa oferuje cały szereg usług, do których należą między innymi usługi ochrony osób i mienia, usługi utrzymania czystości i usługi konserwacji terenów zielonych. Przedmiotem działania naszej spółki są natomiast usługi przeznaczone dla rynku pracy, o których piszemy na tej stronie.

NASZE KOMPETENCJE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników i w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dysponujemy także wiedzą i umiejętnościami popartymi wykwalifikowaną kadrą. W szeregach naszych stają specjaliści i eksperci zarówno z obszaru rynku pracy (doradcy zawodowi, socjoterapeuci, psycholodzy), jak też wieloletni praktycy doświadczeni w realizowaniu przedsięwzięć biznesowych. Podstawy naszej działalności budujemy na kompetencji i wiedzy, popartej nowoczesnymi rozwiązaniami outsourcingu kadrowego.

PRACUJ Z NAMI